#VL2CVG8C

VIÊT NAM HERO

members Level Vietnam #VL2CVG8C

Đời Phong Ba lấy ace làm chi kỷ..người ích kỷ chỉ biết nhận chứ không cho...anh hùng war lấy sao làm trọng...kẻ tiểu nhân ăn bunus làm giàu...games ao tình thật...vui vẻ nhiệt tình la ok..người đã vào sin đừng đi đi thì đừng vào

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins