#PJQRYYJU

ORGAN 260

members Level #PJQRYYJU

Đã chơi không tính, vui vẻ nhiệt tình, đánh war dài lâu, đừng tiếc ít dầu, không chơi đâu được. Fb clan: CLASH OF CLAN - ORGAN260 VÀ V.N ALL ST*******ỉ tuyển hall 12 max. Thân chào ae gamer.

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins