#JPJ29YPR

Nukus tigers

25 members

КЛАННЫН МАХСЕТИ... 1. КЛАНДЫ КОТЕРИУ! 2. ЖАРДЕМ СОРАУ! 3. ОЙЛАСЫК ХАЛДА АТАКА ИСЛЕУ! 4. ЖАРДЕМ БЕРИП ТУРЫУ! КЛАНГА ДАК ТУСИРМЕУ! ИТИБАРЫНЫЗ УШЫН РАХМЕТ ДОСЛАР!!!!!!''' Сорук болыу 10000 донат. Если в запросе не то дадите, то распрощаемся!!

Total Trophies

19,861
+895

Total BH Trophies

24,293
+781

Donations

41,449
+10,686

Total Wins

1,699
+306

Total Versus Wins

19,765
+205