#JPJ29YPR

Nukus tigers

33 members

КЛАННЫН МАХСЕТИ... 1. КЛАНДЫ КОТЕРИУ! 2. ЖАРДЕМ СОРАУ! 3. ОЙЛАСЫК ХАЛДА АТАКА ИСЛЕУ! 4. ЖАРДЕМ БЕРИП ТУРЫУ! КЛАНГА ДАК ТУСИРМЕУ! ИТИБАРЫНЫЗ УШЫН РАХМЕТ ДОСЛАР!!!!!!''' Сорук болыу 10000 донат. Если в запросе не то дадите, то распрощаемся!!

Total Trophies

24,580
-4,625

Total BH Trophies

27,337
+803

Donations

41,224
+12,082

Total Wins

1,155
+392

Total Versus Wins

28,332
+359