#YPG0GUV0

Đà Nẵng WAR

members Level Vietnam #YPG0GUV0

Anh Em chơi vui là chính. Đoàn kết thân ái, war có trách nhiệm, vì lợi ích chung. Tài nguyên kiếm không khó, donate quân nhiệt tình mới quý. Không văng tục, chửi thề! 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người. SN: 29/3/2015. Tuyển u40. 🔞🚷

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins