#L9JC9LLU

Clan 3 in 1

members Level Vietnam #L9JC9LLU

Thành lâp 17/8/2016 clan danh cho ae cong viec di lam it ol on chu yeu toi danh war. nhiet tinh done linh cho nhau

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins


Clan Scorecard™