#LPRGL8Y

BAC SAI GON

From Vietnam with members

tuyển anh em max 12 vào war , 1 trận clia 3* được 50k,và cuối tháng sẽ được leader thưỡng .thân ái chào đón ae pro vn...💪💪

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins