#LPRGL8Y

BAC SAI GON

members Level Vietnam #LPRGL8Y

CLAN MONG MUỐN ĐÁNH WAR BRO , MỜI BRO VIỆT NAM VÀO CLAN ĐÁNH WAR CÓ THƯỞNG...✌✌

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins