#QUYULP8P

ae hoi tu

members Level #QUYULP8P

chào tất cả ace đến với ss thứ5. ss này nó có chút giải cho ace: top1 :500k.2:400k.3:300k.cave1:250k.cave2:150k.cúp đẹp 5555,5678,5999,6111,6222: 100k.500ngọc cho acc đầu tiên 6k1 trong clan

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins