#2V9UVCLU

1ST.VIETNAM

From Angola with members

💥HAPPY NEW YEARS💥SS chào năm mới 2019: 1 giải 6345 cho người đầu tiên 500k từ Hoa Ban Mai . 1 giải 6400 cho ngưòi đầu tiên từ Thành Công Tử. 1 giải cave 300 ko hạn mức cúp.

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins