#2qcpcjyjg

 1. $$*Mafia_VN*$$ badge

  $$*Mafia_VN*$$ from Vietnam with 31 members
  Nội quy: 1/War đủ lượt. 2/tắt war khi bận. 3/Ngôn từ lịch sự tôn trọng ae trong hội. Clan có box chat, liên hệ Zalo: 0396404350. Chi nhánh 2: #2QCPCJYJG dành cho ae còn yếu đánh CWL.

  D

  War League

  C+

  Clan Wars

  A+

  Donations