#Q0CYJYUV

Xuân Đông FC

members Level Vietnam #Q0CYJYUV

WELCOME AE ĐẾN VỚI HỘI. TIÊU CHÍ HÒA ĐỒNG VUI VẺ. KHÔNG XẢ RÁC TRONG HỘI. BIẾT ANH BIẾT EM. MỌI NGƯỜI CÙNG GIÚP ĐỞ LẨN NHAU ĐỂ CÙNG ĐI LÊN. TKS TẤT CẢ NGƯỜI ANH EM ĐÃ GIA NHẬP.😍😍😍

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins