#U0RC9GR

Xóm Đại Gia

members Level Vietnam #U0RC9GR

THÔNG BAO TOAN THỂ AE CLAN..HANG THÁNG CLAN MINH SE TÔ CHUC BAY CUP TAT CA AE LUU Y VA CÙNG THAM GIA CHO VUI VA NHÂN NHỮNG PHÂN QUA HAP DẪN GIAI NHAT 100K VA NHI LA 50K 🤗🤗🤗🤗🤗 ĐAY LA SÂN CHOI VUI NHÂM TAO ĐONG LUC ĐE AE ONL NHIET TINH VA VVẺ

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins