#U0RC9GR

Xóm Đại Gia

members Level Vietnam #U0RC9GR

CLAN MINH CÂN TUYỂN AE HALL12 GẮNG BO LÂU DAI VA WAR NHIỆT HUYẾT AE NAO CUNG CHI HƯỚNG THI VAO VỚI ĐOI CUA MÌNH NHE😇😇😇😇 AE CO THÊ ALO MINH 0909680435 HOAC AD ZALO MINH CUNG DC NHE THANKS TAT CA AE RẤT NHIỀU

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins