#PVRRQRQL

惜缘team 王者归来

From China with 46 members

加入我们 让中国部落始终在世界榜前列 招收热爱COC夜世界 活跃 思进取的玩家 夜世界交流QQ群336542815 首领微信三w1303845294 斗鱼云涛223379 交流分享涨技术 友谊实战涨心态 ⚠提示 您已经获得一次变强的机会,是否加入? —————————————————————————————————————————— 加入 ‖ 加入

Total Trophies

32,180
+1,521

Total BH Trophies

53,276
+3,520

Donations

34,361
+10,500

Total Wins

6,689
+725

Total Versus Wins

162,163
+1,006