#9PQQG09C

VNOpenClan

members Level Vietnam #9PQQG09C

VNOpenClan 🇻🇳 ngày lập clan 12/12/2012 .clan tuyển ae bay cúp thích war 💯 max hall12 gần max kw 6x

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins