#9UYYU90Y

!.VN BRAIN.!

From Vietnam with 47 members

Welcome to !.VN BRAIN.! 🇻🇳 Tuyển mem max th11-12 🌼🌼🌼 Hero 45 trở lên 🌼🌼🌼 Nói không với dân du lịch 🌼🌼🌼 Nơi có những trận war máu lửa 🔥🔥🔥

Total Trophies

43,806
-1,322

Total BH Trophies

37,658
+553

Donations

110,509
+27,828

Total Wins

2,563
+786

Total Versus Wins

61,922
+511