#9L29UJVV

Vĩnh yên C.O.C

members Level #9L29UJVV

Nhiệt tình, hoà đồng vì một clan vững mạnh. Nơi cảm xúc thăng hoa, nơi nỗi buồn tan biến, donte và war nhiệt tình. ai ko hòa đồng thì bye nhé

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins