#9L29UJVV

Vĩnh yên C.O.C

From Vietnam with 40 members

Nhiệt tình, hoà đồng vì một clan vững mạnh. Nơi cảm xúc thăng hoa, nơi nỗi buồn tan biến, donte và war nhiệt tình. ai ko hòa đồng thì bye nhé

Total Trophies

39,962
-1,610

Total BH Trophies

31,802
+1,716

Donations

117,534
+27,521

Total Wins

1,996
+663

Total Versus Wins

37,862
+335