#8VV9J902

VIETNAM WAR

members Level Vietnam #8VV9J902

đi khắp bốn phương tìm người tri kỷ,đừng ích kỷ chỉ nhận không cho. đôn quân nhiệt tình đánh war hết mình chào mừng bạn đến với VIETNAM WAR ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️👍👍👍🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins