#20YU8LR0

VIETNAM LEVEL

From Vietnam with 50 members

❤️Clan 1: VIETNAM LEVEL dành cho acc Max Hall 11 úp Hall 12 farm nhe. 🔷Clan 2: VIETNAM LEVEL + ✌️ dành cho anh em farm siêng làm nhiệm vụ Hall 10.11 🏳️‍🌈 GroupFacebook: VIETNAM LEVEL. Sinh nhật clan tháng 8/2012

Total Trophies

43,575
+897

Total BH Trophies

40,160
+2,056

Donations

205,735
+71,101

Total Wins

4,348
+1,861

Total Versus Wins

74,327
+717