#9CJUUQYV

VIETNAM FREEDOM

members Level Vietnam #9CJUUQYV

Tuyển ae war tốt vào clan war lâu dài. Liên hệ Tam PC 0983444834. Thân!

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins