#9PG8YUCJ

VIETNAM

members Level Vietnam #9PG8YUCJ

tuyển gà chiến đánh war. ko tiếp ae du lịch. war đủ 2 lượt dù thắng hay thua. bỏ 1 lượt nghỉ war 1 tuần, 2 lượt nghỉ 2 tuần

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins