#9PG8YUCJ

VIETNAM

From Vietnam with 40 members

tuyển gà chiến đánh war. ko tiếp ae du lịch. war đủ 2 lượt dù thắng hay thua. bỏ 1 lượt nghỉ war 1 tuần, 2 lượt nghỉ 2 tuần

Total Trophies

40,967
-136

Total BH Trophies

35,143
-308

Donations

174,705
+45,489

Total Wins

2,721
+1,098

Total Versus Wins

52,770
+390