#2PVCLLV0

VIETNAM

members Level Vietnam #2PVCLLV0

Clan Việt Nam xin đón chào tất cả các anh em xa gần, trên mọi miền đất nước,trên khắp thế giới. Welcome to Viet Nam Clan. Facebook : Clan Viet Nam. Clan zui zẻ. Donate nhiệt tình. Nếu các bạn muốn War thì phải nhớ đầy đủ Hero và spell. Và Dăng Ký war

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins