#PLURRJL2

viet

members Level Vietnam #PLURRJL2

Clans chuyên gia war. ae lấy * làm đầu coi trọng và trách nhiệm từ mỗi lượt đánh. clan nhận ae maximum lính chiến theo hall dnt theo yêu cầu và WARnhiệt tình .tat cả hall 10 danh war het 2luot truok 12h đầu tiên.minh v

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins