#9YRL00V

Viet Army 2

From Vietnam with 33 members

Farm có thể nghỉ, hero có thẻ bỏ cày. Nhưng số chiến binh không bao giờ thay đổi. 😊 Clan war 50 mem

Total Trophies

39,345
-1,702

Total BH Trophies

32,322
+240

Donations

124,974
+22,914

Total Wins

1,848
+432

Total Versus Wins

42,818
+222