#U8L9UUGJ

TST GROUP

From Vietnam with 49 members

TST GROUP TUYỂN AE ĐAM MÊ BAY CÚP 😍😍😍😍 Tât cả các acc bay cúp trên 5800 Clan tặng 2500 Gem. Từ 6100 trở lên Clan tặng 6500 Gem. Từ 6300 Clan tặng 14.000 Gem. Mọi thông tin liên hệ 0901220682 Thân VHT 😍😍 !

Total Trophies

61,861
+2,589

Total BH Trophies

35,790
-123

Donations

398,977
+78,959

Total Wins

8,451
+996

Total Versus Wins

53,712
+134