#C9UJL0JQ

TÌNH ANH EM

From Vietnam with 44 members

welcome ae đến với clan 👋 tuyển anh em chăm onl war nhiệt tình vs ae

Total Trophies

42,351
+1,088

Total BH Trophies

32,357
+419

Donations

93,428
+26,164

Total Wins

2,693
+810

Total Versus Wins

47,443
+436