#RCG8JQ2R

Tình AE!

From Vietnam with 40 members

clan chỉ nhận người quen biết...

Total Trophies

48,663
-414

Total BH Trophies

35,781
+278

Donations

124,108
+40,182

Total Wins

2,856
+902

Total Versus Wins

57,193
+302