#CVC20Y

Star-King[VN]

members Level Vietnam #CVC20Y

Star-King[VN] Kính chúc ae năm con lợn ăn như lợn, ngủ như lợn, lười như lợn và đánh war chỉ dùng lợn nhé. ^_^. tuyển h12 max hero war

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins