#2R0U29C8

Savage Kings

members â—Ź Level â—Ź #2R0U29C8

Savage Kingsđź‘‘Champ 1 Winners Julyđź‘‘Th12 Only Warsđź‘‘To Join Line: bigsneddonđź‘‘War Clan From The Kings Familyđź‘‘Kings Circleđź‘‘Kings Rock KR2 KR3đź‘‘Lava Kingsđź‘‘Kings Throneđź‘‘Kings Landingđź‘‘Kings Diamondđź‘‘Kings Axeđź‘‘2nd CWL #C9Y82YV

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins