#L0CJP9UJ

SAIGON PRO 9999

From Vietnam with 49 members

ss t12 giải 1 1c, s2 700k, s3 500k, s4 300k, s5 200k, từ 6 đến 10 mỗi giải 100k. cave dnt trên 50k lính trên 5k5c 300k. cúp đẹp 5888 5999 6111 6222 6333 cuối mùa chốt 1 lần.

Total Trophies

57,990
+6,679

Total BH Trophies

38,726
+2,031

Donations

392,040
+107,782

Total Wins

5,552
+2,096

Total Versus Wins

74,904
+803