#LC2GQYLC

saigon

members Level Vietnam #LC2GQYLC

welcome to clan " saigon " Đời chơi game tìm người chi kỉ . Người ích kỉ chỉ nhận mà ko cho . Anh hùng war lấy " ☆ " làm trọng . Kẻ tiểu nhân lấy bonus làm giàu . Đời phong trần nhiều người qua lại . Cần tri kỉ nhiệt huyết với clan (^_👌👌👌👌👌👌

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins