#Q2QG92VR

Persian Stars

members Level Iran #Q2QG92VR

مـا بـازمـانـده از شـیـرانـی هـسـتـیـم ڪـہ دیـگـر غـرش نـمـیـڪـنـنـد تـنـهـا پـوزخـنـد مـیـزنـیـم بـہ داسـتـانـهـایـی ڪـہ لـاشـخـوران از دلـاورے هـاے خـود مـیـگـویـنـد /خـوشـومـدیـد ، دونـات رسـیـو بـرابـر ، وار بـا هـمـاهـنـگـی لـیـدر❗👤❗

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins