#PQJ88QVP

persian heros

members Level Iran #PQJ88QVP

20 نفر ثبات وار لیگ براساس امتیاز وار هایی که بین دو تا وار لیگ میزنیم که به تعداد اتک 3 استار و دفاع و ..... بستگی داره ..... بیلدر و مپ اصلی مکس ..... دونات متعادل ... فعال نیستی بسلامت .....

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins