#QVCL0JCP

LP 001 QU CB

members Level Vietnam #QVCL0JCP

Đời phong ba tìm tri kỷ - Anh Hùng đi war lấy 🌟🌟🌟làm trọng, kẻ tiểu nhân lấy bonus làm giàu - Người ích kỉ chỉ nhận mà ko cho .Chào mừng ae tâm huyết đến với clan - Mãi mãi là ae 😍Tuyển hall 11-12 cứng

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins