#YU9GYQGJ

linhtrung3

members Level Vietnam #YU9GYQGJ

🏆🏆🏆🏆🏆CLAN BAY CÚP. ☁️☁️☁️WAR ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ 3 HERO MỚI ĐƯỢC XẾP. VÀO CLAN DON LÍNH. TƯƠNG TÁC NHIỆT TÌNH. CẢM ƠN AE ĐÃ GHÉ CLAN.😉😉😉p/s : KO NHẬN DU LỊCH 😂😂😂

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins