#YU9GYQGJ

linhtrung3

members Level Vietnam #YU9GYQGJ

TUYỂN MEM MÁU WAR ĐÁNH CỨNG TAY. WAR 40 50 THƯỜNG XUYÊN .💥💥💥

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins