#G2GPGQUY

LẦU XANH QUÁN

members Level Vietnam #G2GPGQUY

tuyển hall 12 max vào war...Group face clan là Lầu Xanh Quán BLTG...

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins