#G2GPGQUY

LẦU XANH QUÁN

members Level Curaçao #G2GPGQUY

Lầu Xanh Quán đã thắng rồi. Champion Leage 1 tuyệt vời làm sao. Toàn Clan ta rất tự hào. Nâng Cúp vô địch, chan hoà niềm vui. 🍻🍻🍻💃🏿💃🏿💃🏿🕺🕺🕺😍😍😘😘😘🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳. Đã Ký: Tú Ông & Tú Bà

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins