#G2GPGQUY

LẦU XANH QUÁN

From Vietnam with 29 members

"CLAN LÀ 1 TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHIM". GROUP FB CỦA CLAN LÀ: Lầu Xanh Quán BLTG.............. WAR là phải đủ 3 tuớng....ko xmod ....fair play...Thắng ko kiêu Bại ko nãn...

Total Trophies

35,960
-1,211

Total BH Trophies

32,444
+982

Donations

113,846
+26,837

Total Wins

1,510
+625

Total Versus Wins

42,442
+258