#G2GPGQUY

LẦU XANH QUÁN

From Vietnam with members

"CLAN LÀ 1 TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHIM". GROUP FB CỦA CLAN LÀ: Lầu Xanh Quán BLTG.............. WAR là phải đủ 3 tuớng....ko xmod ....fair play...Thắng ko kiêu Bại ko nãn...

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins