#LG09C9C9

KshtriYa WriOrs

members ā— Level ā— India ā— #LG09C9C9

Aggressive like Barbsāš”Beautiful like ArchšŸ¹Dedicated like Wb,Magicians like wizz,Blessings like Healer,Hot like ValkšŸ‘™Ambitious like DragšŸ²Powerful like Peeka,Smashers like Hogs, WE R NT PLYERS WE R FAMILY...#hmbhichowki

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins