#LG09C9C9

KshtriYa WriOrs

members ā— Level ā— Andorra ā— #LG09C9C9

Aggressive like Barbsāš”Beautiful like ArchšŸ¹Dedicated like Wb,Magicians like wizz,Blessings like Healer,Hot like ValkšŸ‘™Ambitious like DragšŸ²Powerful like Peeka,Smashers like Hogs. šŸ¤™šŸ¤™ insta id :- clash_with_chitransh

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins