#YYPG2C8Q

King War VN Pro

members Level Vietnam #YYPG2C8Q

Không ai có quyền tự đầu hàng khi trận đánh còn chưa kết thúc....

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins