#YYPG2C8Q

King War VN Pro

members Level Vietnam #YYPG2C8Q

1. War đủ 2 trận, bỏ war kick. 2. Top dưới đánh mở base trước 12h trong war. 3. Xin gì cho nấy, donate sai kick. 4. Chơi vui không căng thẳng quá nhưng phải có trách nhiệm. 5. Không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng!!!

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins