#L2J9GU89

KHUKURI

From Pakistan with members

तपाईंलाई खुकुरी समुहमा स्वागत छ। 1. अरुको आदर गर्नुस । 2. अपसब्द प्रयोग नगर्नुस ।3.1st donar: recharge worth 400 ;2nd donar : recharge worth 300 & 3rd donar : recharge worth 200 3. donation ratio 1:1 4. minimum titan league 5. family clan # MKPM

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins