#VPQQYUYR

KHÁT MÁU HỘI

From Vietnam with 49 members

Khát máu khát war và khát lol.

Total Trophies

43,383
+1,199

Total BH Trophies

36,840
-147

Donations

143,480
+61,060

Total Wins

4,962
+2,093

Total Versus Wins

66,055
+328