#QRVQ0C9V

hội ăn nhậu

From Vietnam with 44 members

ae doan ket.....chiến thắng mọi đối thủ!ae vô clan giới thiệu và nói chuyện hoà đồng vui vẻ....thành phần im lặng sẽ chia tay

Total Trophies

38,821
+271

Total BH Trophies

29,457
+334

Donations

120,498
+24,813

Total Wins

2,063
+631

Total Versus Wins

32,014
+401