#8P2QP2LV

HẮC LONG VN

members Level Vietnam #8P2QP2LV

clan ttv chơi max hall lên nh***o tuyển nhà Lính hoặc HERO yếu. vì 1 clan lớn mạnh mong ae hợp tác.Thanks all

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins