#9RYU909J

GROUP OF WINNER

members Level Vietnam #9RYU909J

CHÀO MỪNG TẤT CẢ ANH EM ĐẾN VỚI CLAN. Yêu cầu: hall 11. 12 hero 45~ war nhiệt tình, trách nhiệm , không bỏ war Lưu ý: Khi xin quân thì phải ghi rõ ràng, kèm chữ thanks (cảm ơn)

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins