#9VJR8J0Y

Great Nepal

members Level Nepal #9VJR8J0Y

समय सापेक्ष एकिकृत भएर कमजोर परिस्थिमा पनि हार ब्योहोर्नु अन्तिम जितको लागी एउटा ठुलो शिक्षा हो। कमजोरी अवस्थामा युध्द मोर्चा छोडेर भाग्ने सबै भगौडा र अपरच्यूनिष्टहरु मात्र हुन्।🇳🇵🇳🇵🇳🇵

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins


Clan Scorecard™