#2PJ0JJ8U

giai tri.com

From Vietnam with members

Chơi vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình. Bạn nào war để I'M IN, không war để I'M OUT. 1: Không chửi thề, nói tục. 2: Cho lính theo yêu cầu. 3: War đủ lượt. Điều kiện thăng chức:-1) elder cúp3000 2) co-leader cúp4000

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins