#P282JJYJ

FC Duy Xuyen

members Level Vietnam #P282JJYJ

Thành lập 17.5.2015. Tuyển mem max nhà 8 trở lên. đont lính theo yêu cầu(lính bốc lửa). P/s : Đừng hỏi clan làm gì cho bạn, mà hãy nghỉ bạn đã làm gì cho clan!!???Bỏ war, phá hoại kích.không xin thăng chức. đont mặc định mập và balon.

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins