#YP9VQRPJ

EsfahaN EmpireS

members Level Iran #YP9VQRPJ

اومدیم دور هم خوش باشیم،ادعایی هم نداریم!😀رفاقت و معرفت واسمون مهمترینه.اگه تو هم برد و باخت واست مهم نیست،ما در خدمتیم!😊این بازیه عزیزم هیچ ارزشی نداره!

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins