#QP29RJUY

EM CỦA HÔM NAY

From Vietnam with 36 members

Việt Nam- EM CỦA HÔM NAY !

Total Trophies

44,623
+1,281

Total BH Trophies

30,753
-48

Donations

100,525
+39,275

Total Wins

2,335
+636

Total Versus Wins

39,328
+316