#YYP00CGP

ECA Nepal

members Level Nepal #YYP00CGP

नेपाली कुल मा तपाईंहरुलाइ स्वगत छ।कुल मा आत्मियता को भवना रख्नुका सथै आपसब्द प्रयोग नगरिदिनु होला।सेना मग्नु अघि दिनु पनि होला।बढुवाकाे लागि आग्रह नगर्नु होला।युद्धमा दुबै आक्रमण प्रयोग गर्नु होला। कुल को नियम उल्लङ्घन गरेमा निस्कासन गरिनेछ।धन्यवाद।|

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins