#VGVYC9UV

° Nữ Nhi Quốc °

members Level Vietnam #VGVYC9UV

Anh em ai chưa có clan thì vào clan war giải nhé thank ae

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins


Clan Scorecard™