#LY8LUP0P

DAILYFULL NEW

members Level Vietnam #LY8LUP0P

Tuyển men hall 11 12 máu war va làm nv hội....Tiêu chí clan là war hết mình va dont lính nhiệt tình.....ae cứ yên tâm ma cày cuốc .... club của clan mình là CLUB DAILYFULL NEW .... AE vào chia se clip nhé hi

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins