#LJPYU02

COC ANH EM

members Level Vietnam #LJPYU02

Clan COC ANH EM Lv12 thành lập 28-02-2019. Clan chỉ tuyển Ace hall 11 trở lên nhiêt tình ko bỏ war bỏ war sẽ ra đảo ở ae war sau phải bù từ dưới lên còn ae war sớm coi nhà nào 2* thì bù lươc 2 nhé ..vào clan fai war thường xxuyên nhé!!!!!

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins