#LJPYU02

COC ANH EM

members Level Vietnam #LJPYU02

Clan COC ANH EM Lv12 thành lập 28-02-2019. ae đoàn kết là sức mạnh có máu lửa war nhiệt tình ko bỏ war ?

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins